دسته بندی های ارشیو: عمومی

با سواد ترین عکس دنیا

  از راست به چپ ردیف سوم (ایستاده): لئون بریلوئین- رالف فاولر- ورنر هایزنبرگ (نوبل فیزیک ۱۹۳۲)- ولفگانگ پائولی (نوبل فیزیک ۱۹۴۵)- ژولز امیل ورشافلت- اروین شرودینگر (نوبل فیزیک ۱۹۳۳)- تئوفیل دی‌داندر-ادوارد هرزن- پل اهرنفست- امیل هنریوت- آگوست پیکارد ردیف دوم: نیلز بوهر (نوبل فیزیک ۱۹۲۲)- مکس بورن (نوبل فیزیک ۱۹۵۴)- لوییس دی‌بروگلی (نوبل فیزیک ۱۹۲۹)- آرتور کامپتون (نوبل فیزیک […]

ادامه مطلب