متخصص اعصاب و روان

برای مشاهده اطلاعات، پزشک خود را انتخاب کنید

نام پزشک فوق تخصص
۱- دکتر سمیه اخوین انصاری  
۲- دکتر محمدرضا اسلامی امیرآبادی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
۳- دکتر محمد ابراهیم اوحدی  
۴-دکتر مینا بیگدلی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
۵-دکتر سوسن توکل  
۶- دکتر محمدرضا خدایی  
۷- دکتر سید مظفر روحانی  
۸-دکتر علی اصغر شاهین فرد  
۹-دکتر محمدرضا شمس انصاری  
۱۰-دکتر کورش شهبازی جلالی  
۱۱-دکتر مجید صادقی  
۱۲-دکتر محمد صنعتی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
۱۳-دکتر شکر الله طریقتی  
۱۴-دکتر محمد عسگری  
۱۵-دکتر سید احمد فاضلی  
۱۶-دکتر عبداله فرهادی نسب  
۱۷-دکتر غلامحسین قائدی  
۱۸-دکتر محمدرضا محمدی فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان 
۱۹-دکتر احمد محیط      فلوشیپ رفتار درمانی
۲۰- دکتر غلامرضا میرسپاسی  
۲۱-دکتر مهدی نصر  
۲۲-دکتر احمد علی نوربالا  
۲۳- دکتر محمد داود هوشمند  

 

بازگشت به صفحه قبل